Agnieszka Kamola-Kwiatkowska

Laureat konkursu 'Orły Tłumaczeń 2019'

Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego

Wersja polska Wersja ukraińska Wersja angielska

  • W przypadku tłumaczeń zwykłych, gdzie nie potrzebny jest kontakt osobisty, proponuję drogę elektroniczną
  • Przekład jednej strony A4 w tłumaczeniu przysięgłym może wynieść nawet kilka stron (w zależności od wielkości czcionki tekstu oryginalnego). Standardowa strona A4 z czcionką Times New Roman 12 z 1,5 odstępem ma około 2500 znaków
  • Szacowanie ilości stron: liczba znaków wraz ze spacjami jest podawana przez edytor tekstu (np. Word) i dzielona przez ilość znaków odpowiednią dla poszczególnych trybów (zwykły 1600 zn., uwierzytelniony 1125 zn.)
  • Każda rozpoczęta strona jest zaokrąglana do pełnej strony
  • Dodatkowe egzemplarze tłumaczonych dokumentów kosztują 50% wyliczonej sumy i można je otrzymać w ciągu 3 miesięcy od odebrania pierwotnego tłumaczenia
  • Tłumaczenie tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub tekstów trudnych do odczytania, złej jakości wydruków, tekstów zawierających słownictwo specjalistyczne kosztuje dodatkowo 25% stawki
  • Sprawdzanie i poświadczanie dostarczonych tłumaczeń jest możliwe, o ile tłumaczenie nie zawiera błędów merytorycznych, stylistycznych i gramatycznych. W przypadku nanoszenia poprawek cena ulega zmianie i jest ustalana indywidualnie
  • W przypadku tłumaczeń wielostronicowych/wielogodzinnych lub dłuższej współpracy możliwość ustalenia cen indywidualnie
Copyright © 2010-2019 Tłumacz polsko-ukraiński, ukraińsko-polski przysieglyukrainskiego.pl Partnerzy: Mail Boxes Etc. 003 Wiza serwis