Agnieszka Kamola-Kwiatkowska

Laureat konkursu 'Orły Tłumaczeń 2019'

Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego

Wersja polska Wersja ukraińska Wersja angielska

  Formy realizacji zleceń:

 • TŁUMACZENIA PISEMNE
   Między innymi:
  • dyplomy, świadectwa, zaświadczenia
  • dokumenty osobiste (paszporty, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, akty)
  • umowy (biznesowe, o pracę, cywilno-prawne), kontrakty
  • akty notarialne
  • statuty
  • pisma oficjalne, sądowe i inne
 • POŚWIADCZANIE TŁUMACZEŃ
 • TŁUMACZENIA USTNE
 • KONSULTACJE JĘZYKOWE
Copyright © 2010-2019 Tłumacz polsko-ukraiński, ukraińsko-polski przysieglyukrainskiego.pl Partnerzy: Mail Boxes Etc. 003 Wiza serwis